Black Ribbon

คำถามที่พบบ่อย

 

1.สถาบันรับประกันจริงไหม

ตอบ  เรารับประกันค่ะ  ถ้ามาเรียนต่อเนื่อง และ ทำงานมาส่งตามที่ครูบอก

 

2.ครูของสถาบันเป็นใครค่ะ

ตอบ สถาบันเรามีเทคนิคเฉพาะของเราเอง  ดังนั้นครูทุกคนต้องเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบัน  โดยผู้ช่วยครูเรียน 2 ปี  ครูเรียน 4 ปี  จึงมาทำการสอนในสถาบันได้ค่ะ

 

3.การพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบัน

ตอบ  ครูทุกคนในสถาบันต้องสอบวัดความรู้ทุก 6 เดือน  โดยเนื้อหาที่สอบ ส่วนใหญ่คือ อัพเดทความรู้ใหม่ๆที่สำคัญที่ครูควรรู้

 

4.สถาบัน ทำไมเป็นบ้านค่ะ ไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

ตอบ  มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า  ค่ะ