Black Ribbon

   

คอร์ส Panic ตื่นตระหนกเกินเหตุ   ท่านจะทนทรมานกับโรคนี้อีกนานเท่าใด

บำบัดเพื่ออาการนี้หายไป  ท่านมีความสุขมากขึ้น

( ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน , ไม่มีการใช้ยา ใดๆ ทั้งสิ้น)   

 

 

สามารถเลือก เรียนออนไลน์ หรือ เรียนที่สถาบัน

 

 

                           Panic เป็นภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่มีสามารถอธิบายเหตุผลได้ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

 

 

กลุ่มอาการแพนิค อย่างน้อยผู้ป่วยจะมีอาการ 4 อาการ จาก 13 อาการ ได้แก่
1.ใจสั่น หัวใจเต้นแรง
2.รู้สึกอึดอัด หรือ แน่นหน้าอก
3.หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม
4.เจ็บบริเวณหน้าอกหรือไม่สบายบริเวณหน้าอก
5.มือสั่น หรือตัวสั่น
6.เหงื่อแตก
7.คลื่นไส้ ไม่สบายท้องหรือปั่นป่วนในท้อง
8.รู้สึกมึนงง วิงเวียนศีรษะ
9.รู้สึกมึนชาตามร่างกาย
10.รู้สึกหนาวสั่น หรือร้อนวูบวาบไปทั้งตัว
11.กลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือกลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้า
12.กลัวว่าตัวเองจะตาย
13.รู้สึกว่าสิ่งรอบกาย หรือ ร่างกายตัวเองแปลกไป
 
 
 

 

 

อาการ

- เกิดอาการตื่นกลัว ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ วิงเวียนศรีษะ พูดติดขัด ปากแห้ง คลื่นไส้ เหงื่อออก มือเท้าสั่น ความดันโลหิตสูง หมดสติ วิตกกังวลต่างๆนาๆ

- ควบคุมตนเองไม่ได้ แม้รู้ตัวว่าเป็นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล

- รู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้สิ่งที่ทำให้รู้สึกกลัว

- พยายามทำทุกทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้รู้สึกกลัว

 

 

เป้าหมาย

- ลดอาการกลัว ทำให้อาการกลัวเหล่านี้ หายไป

- กล้าเผชิญและไปในสถานที่ต่างๆได้อย่างมั่นใจ ไม่รู้สึกกลัวหรือวิตกกังวล

-