Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

คอร์สพัฒนา คนที่คิดสับสน-พูดวนไปวนมาไม่มีเหตุผล เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป

เพื่อให้ท่าน  คิดและพูด เป็นลำดับขั้น มีเหตุมีผล การอธิบาย การตอบคำถาม ได้ดี คนอื่นฟังเข้าใจได้ง่าย

( ถ้าเรียนไม่เห็นผลเราพร้อมคืนเงิน)

สามารถเลือก เรียนออนไลน์ หรือ เรียนที่สถาบัน

 

กลุ่มอาการที่เรารับสอน เช่น

 • เด็ก/ผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่สับสนในสิ่งที่จะพูด
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ที่เรียงลำดับการพูดไม่ถูกต้อง
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ คิดและพูด แบบไม่มีเหตุผล / ฟังคนอื่นพูดอธิบายแล้วไม่เข้าใจ
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ที่คิดวนไปวนมาไม่มีเหตุผล

 

เป้าหมายการสอน

 • สอนให้คิดและการพูด เป็นลำดับขั้น มีเหตุมีผล เรียงลำดับการพูด การอธิบาย การตอบคำถามได้ดี
          เวลาพูดอธิบายแล้ว คนอื่นเข้าใจได้ง่าย
 • สอนให้คิดก่อนพูดหรือทำเสมอ จะได้มีความมั่นใจในตัวของตัวเอง และพูดออกมาได้อย่างมีเหตุและผลเสมอ
 • สอนให้พูดเรียงลำดับก่อนหลังถูกประเภทอย่างเช่นการเรียง 1-2-3-4-5 คนที่ฟังอยู่ก็จะรู้ว่าเรื่องต่อไปคือ 6
          แต่ถ้าเรียงแบบ 2-3-1-5-4 คนฟังก็คาดเดาไม่ถูกว่าเรื่องต่อไปจะเป็นอะไร
 • สอนให้รู้เป้าหมายของตัวเองทุกครั้งเวลาจะพูด คุณต้องมีภาพในหัวก่อนว่าคุณต้องการอะไร
          และอะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนที่คุณคุยด้วย

 

รูปแบบการเรียน 

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)