Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

คอร์สสอน ฟื้นฟู การอ่าน-เขียน เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ (สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ แล้วทำให้ การอ่านเขียน ผิดปกติไม่เหมือนเดิม เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาอ่าน-เขียนได้เหมือนดังเดิม)

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

 

 

ปัญหาที่เรารับสอน

 • การอ่าน  การเขียนช้าลง ไม่ปกติเหมือนเดิม
 • การใช้มือ หยิบจับ เขียนหนังสือ ยังอ่อนแรง ไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิม 
 • อ่าน เขียนล่าช้าลงมาก ติดขัด และสะดุดบ่อยๆ ภาวะอ่าน - เขียนช้าลง ร่วมด้วยกับความจำทรุดตัว
 • เขียนไม่เป็นตัวอักษร เขียนอ่านไม่ออก เขียนวนไปมา ตัวอักษรหัวกลับ สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ตกหล่น
 • เขียนประโยคง่ายๆไม่ได้ เขียนตามที่กำหนด เขียนลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ เชิงคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ไม่ได้
 • จำตัวอักษรไม่ได้ทำให้อ่านไม่ได้ หรือ จำได้แต่อ่านเป็นคำไม่ได้ ทำให้อ่านช้าต้องสะกด จึงจะอ่านได้
 • มีความยากลำบากในการอ่าน อ่านผิด อ่านข้ามคำ อ่านเพิ่มคำ – ลดคำ อ่านฉีกคำ อ่านสลับคำกัน อ่านเดา
 • ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ เล่าเรื่องลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • อ่านเขียนไม่ได้ อ่านผิดๆถูกๆ ได้หน้าลืมหลัง เขียนตกหล่น วนไปวนมา 
 • อ่านแล้วจำไม่ได้ เล่าไม่เป็น ลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่ได้


เป้าหมายของการสอน

 • เพื่อให้สามารถอ่านออก เขียนได้เหมือนเดิม
 • เพื่อให้เมื่ออ่านแล้ว สามารถจับใจความ - ลำดับเหตุการณ์
 • เพื่อให้ใช้นิ้วมือ / หยิบจับ เขียนหนังสือคล่องขึ้น มีกำลังนิ้วมือมากขึ้นและ เขียนได้เหมือนปกติ
 • เพื่อให้เขียนถูกต้อง ตรงตัวอักษร เขียนแล้วอ่านออก ไม่วนไปมา ไม่สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ไม่ตกหล่น
 • เพื่อให้อ่านออก ไม่ต้องคิดนาน หรือต้องสะกด ทำให้อ่านเร็วขึ้นและคล่องขึ้นเหมือนปกติ
 • เพื่อให้อ่านออก เขียนได้เป็นปกติ แล้วยังสามรถเล่าเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ ตลอดจนคิดวิเคราะห์ได้

 

รูปแบบการฝึก : ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ ด้านการอ่าน – เขียน ให้คุณ.

 

 

“ หากเราเร่งฟื้นฟู การอ่านเขียน ให้แข็งแรง อวัยวะอื่นๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามมา คุณก็สามารถมีชีวิตได้อย่างปกติ เช่นเดิม ”

*** อย่ารอเพราะคิดว่าจะดีขึ้น แต่จงรีบทำเพื่อตัว ของคุณเอง ***

 

การฝึก 

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน    เรียน 3-6 เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

(มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) ·

 

ในกรณีมีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาท  (ถ้าเกษียณแล้วใช้รายได้ลูก)  ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจน  สถาบันให้สิทธิจ่ายเพียง 1700 บาท/เดือน  ในวันธรรมดา

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น

(คลิ๊กได้เลย  เป็นเฟสบุ๊ค ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมอง)

 

 

 “ เพื่อตัวของคุณเอง... จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง "