Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

คอร์สสอน ฟื้นฟู  การพูด-การคิด  เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ

 สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ทำให้การพูดผิดปกติ  เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาพูดได้เหมือนดังเดิม

 (ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

 

 

 

ปัญหาที่เรารับสอน

 - พูดตอบช้าลง ทำตามสั่งได้ช้า ทำให้สื่อสารได้ไม่เข้าใจ / ไม่รู้เรื่อง
 - พูดช้า อ้อมค้อม กว่าจะถึงจุดที่ต้องการก็ใช้เวลานาน
 - ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ แม้เปลี่ยนเรื่องสนทนาก็ยังพูดอยู่กับเรื่องเดิม
 - พูดไม่รู้เรื่อง / ตอบไม่ตรงคำถาม ไม่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน อย่างคนทั่วไป
 - พูดโดยขาดเหตุผล ความหมายกับสิ่งที่พูดไม่สัมพันธ์กัน / พูดสับสนไม่เป็นที่เข้าใจ

 

 

 เป้าหมายการฝึก

- เพื่อให้สามารถกลับมาพูด ได้เหมือนดังเดิม
- เพื่อให้สามารถพูด /สื่อสารเข้าใจภาษาที่ตรงกันได
- เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทักษะการพูด ตลอดจนเพิ่มระดับสติปัญญา
- เพื่อกระตุ้นให้พูด – สนทนา ตลอดจนการแปลความดีขึ้น / เพิ่มคิดเชิงเหตุผลมากขึ้น
- เพื่อให้มีความกล้าที่จะพูด /สื่อสารมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น
( ไม่คิดว่าตัวเองมีปมด้อย )

 

 

รูปแบบการฝึก


ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูการพูด-การคิด  กระตุ้นพัฒนาการด้านการพูด-การคิด มาใช้ในการบำบัด *** ( เป็นเทคนิคของทางสถาบัน )


“ เพื่อตัวของคุณเอง...จะพูดได้อย่างปกติ และสามารถใช้ชีวิต ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ... อีกครั้งหนึ่ง.”

 

 

 

การฝึก 

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน    เรียน 3-6 เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

 (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) ·

 

ในกรณีมีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท  (ถ้าเกษียณแล้วใช้รายได้ลูก)  ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจน  สถาบันให้สิทธิจ่ายเพียง 1700 บาท/เดือน  เรียนในวันธรรมดา

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น  พุทธะ

 

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น

(คลิ๊กได้เลย  เป็นเฟสบุ๊ค ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมอง)

 

 

 “ เพื่อตัวของคุณเอง... จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง "