Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

 

บริการ  รับเจรจาต่อรอง - วางแผนการเจรจา - เตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อการเจราจาต่อรอง

 

 

 

 

การเจรจาต่อรอง มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง
 
-การเจรจาต่อรอง ต่อหน้าคู่เจรจา ได้แก่ วิธีพูด สีหน้า ท่าทาง การนำเสนอ อื่นๆ
-วางแผนการเจรจา  ได้แก่ กำหนดจุดสำคัญในการเจรจา จุดที่ต้องการได้  จุดต่ำสุดที่ยอมรับได้  จุดที่ยอมแลกผลประโยชน์   อื่นๆ
-เตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อการเจราจา  ได้แก่ เตรียมข้อมูล-หลักฐาน  เอกสารต่างๆ   อื่นๆ
 
 

บริการของเรา
   -ดำเนินการเจราจาต่อรองให้ 
   -ดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อการเจราจาต่อรอง
   -ดำเนินการวางแผนเพื่อการเจราจาต่อรอง
 
 
กลุ่มปัญหาที่เรารับเจรจาต่อรอง
      1.)ปัญหาภายในครอบครัว เช่น  ปัญหาการหย่าร้า ง ปัญหาการแบ่งทรัพย์สิน   ปัญหาด้านมรดก
      2.)ปัญหาทางด้านธุรกิจ เช่น การไกล่เกลี่ยในเชิงธุรกิจ   ปัญหาการต่อรองทางธุรกิจ
      3.)ปัญหาการเงิน เช่น  การต่อรองด้านหนี้สิน
 
 
 
 
  การเตรียมข้อมูลเจรจาต่อรอง เป็นการรวบรวมเพื่อให้ท่านมีโอกาสชนะคู่เจรจาและเพื่อให้คู่เจรจาต่อรองของเรามีแรงจูงใจ โน้มน้าวใจให้คล้อยตามเราได้ และสร้างบรรยาการการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ถึงแม้ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม การเจราจาต่อรอวทำให้มีทักษะในการหว่านล้อมคู่ต่อรอง(win:win)

 ค่าบริการ 8000 บาท   สามารถรับบริการ  ทางออนไลน์ หรือ  ที่สำนักงานเรา

 

โทรสอบถาม 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)