Black Ribbon

คอร์ส ทำยังไงไม่ให้ถูกไล่ออก  / ลดตำแหน่ง / ลดเงินเดือน


สำหรับคนที่มีปัญหา อาจจะถูกไล่ออก  ลดตำแหน่ง(ย้ายตำแหน่ง)   ลดเงินเดือน

เรียนเพื่อพลิกสถานการณ์ ให้ดีขึ้น

 

 

สามารถเลือก เรียนออนไลน์ หรือ เรียนที่สถาบัน

 

 

        ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ สังคม หรือ ปัญหาในองค์กร  บางทานอาจจึงมีโอกาสที่จะถูก เลิกจ้าง  โดนไล่ออก ลดเงินเดือน ลดตำแหน่ง  เราเปิดสอนคอร์สนี้เพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น  หรือ  ทำให้ปัญหาเบาบางลง


 

ปัญหา

- ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่น ยอดขายไม่ถึงเป้าที่กำหนดไว้ ตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้ง

- ควบคุมดูแลลูกน้องได้ไม่ดีพอ ทำให้เกิดความระส่ำระสายในหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่

- ทำตัวเข้ากับนายไม่ได้ หรือเป็นตัวขัดขวางการแสวงหาประโยชน์ของนาย หรือที่เรียกว่า นายไม่ชอบหน้า

- ทำตามกฏระเบียบ หรือมาตราฐานภายในขององค์กรไม่ได้ เช่น มาสาย-ลางานบ่อย ละทิ้งหน้าที่ในการทำงาน

 

 

เป้าหมาย

- ช่วยให้มีความรู้สึกในการสร้างผลงานที่เป็นที่หน้าพอใจ หรือแรงพลักดันในการเพิ่มยอดขาย

- ช่วยให้รู้สึกสามารถควบคุมลูกน้องได้ดี  และไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

- ปรับให้สามารถเข้ากับนายได้ ไม่ให้นายรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ถูกใจในการทำงานด้านต่างๆ

- ปรับให้สามารถทำตามกฏระเบียบหรือมาตราฐานภายในองค์กรได้ดีมากขึ้น

 

 

 


รูปแบบการฝึก ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาสอน  ทักษะการเข้าสังคม การปรับตัวเวลาเข้าสังคมใหม่  วิธีการโน้มน้าว-ชักจูง ในการพูดและทำให้คนรัก   การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร   การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาถูกกลั่นแกล้ง

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน  (เรียนประมาณ 2-3 เดือน ก็จะเริ่มดีขึ้น)

สามารถเลือกเรียนออนไลน์  หรือ  ที่สถาบัน

- กรณีมีปัญหาไม่มาก เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ ครั้งละ 2 ชม. เรียน 3-4 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม สนใจโปรดจองที่ด่วน!!!  

- กรณีมีปัญหา ค่อนข้างมาก เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.  เรียน 4-5 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม สนใจโปรดจองที่ด่วน!!!    

*ถ้าสนใจเรียนเดี่ยวที่สถาบัน  6000 บาท/เดือน

 

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

 

 

 

 

<<  ลดการโดนแกล้งในที่ทำงาน ลดปัญหาทางด้านจิตใจ – ทำให้มีความสุขกับการทำงาน >>