Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

คอร์ส บำบัดเลิกเหล้า

เพื่อตัวคุณเอง  และ คนที่คุณรัก (พ่อแม่-แฟน-ครอบครัว-ลูก)

สามารถเรียนออนไลน์ได้ - ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน

 

  

 

 

อาการที่เรารับ

  -  มีอาการดื้อเหล้า คอแข็งมากขึ้น ดื่มมากขึ้นเพื่อให้เมาเท่าเดิม

  -  มีอาการขาดเหล้า เมื่อดื่มน้อยลง หรือหยุดดื่ม จะหงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ พะอืดพะอม เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก  ใจสั่น ใจเต้นแรง 

มีการดื่มปริมาณมาก หรือนานกว่าที่ตั้งใจโดยหยุดไม่ได้ มีความพยายามลด หรือเลิกหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ

มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม เพราะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปดื่มเหล้า

มีพฤติกรรมยังดื่ม แม้ว่าจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ   ครอบครัว  การทำงาน

 

 

เป้าหมาย

        -   ชีวิตครอบครัว  และการทำงาน ดีขึ้น

  • -  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น อารมณ์-บุคลิก-จิตใจดีขึ้น  ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายต่าง ๆ

    -  สามารถปรับตัวเข้าสังคมได้ ไม่เอาเวลาไปดื่มสุราตลอดเวลา

    -  ลดการดิ่มสุราให้ลดน้อยลง หรือเลิกขาด

    อาการที่เกิดจากการขาดสุราลดลงและหายไปในที่สุด  เช่น มือสั่น ปวดหัว หงุดหงิด ฯลฯ


 <<  ลดการดื่มสุรา – ลดปัญหาทางด้านครอบครัว ที่ทำงาน – ร่างกายแข็งแรงขึ้น >>

 

 

 

ค่าเรียน  3500 บาท/เดือน  (จำนวน 4 ครั้ง)

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ช่วงแรกมาเรียนทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลาเรียนประมาณ 3-4 เดือน   หลังจากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นชัดเจน  ให้มาพบเดือนละ 1 ครั้ง  ติดต่อ 4 ครั้ง  

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :  อ.ปั้น  พุทธะ

 

////////////////////////////////////////////

 

 

อาการถอนสุรา 

 

อาการถอนสุรา คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ เป็นประจำและปริมาณมาก หยุดหรือลดปริมาณการดื่มลงอย่างรวดเร็ว ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงได้

 

อาการถอนสุรามีลักษณะอย่างไรบ้าง

อาการชนิดไม่รุนแรง เกิดขึ้นภายใน 6 ชั่วโมงหลังหยุดหรือลดปริมาณการดื่ม และอาจหายภายใน 1-2 วัน

- นอนไม่หลับ

- มือสั่น ตัวสั่น

- กระวนกระวาย วิตกกังวล

- คลื่นไส้ พะอืดพะอม เบื่ออาหาร

- ปวดศีรษะ

- เหงื่อออกมาก

- ใจสั่น ใจเต้นแรง

 

อาการชนิดรุนแรง เกิดขึ้นได้ภายในวันแรกหลังหยุดหรือลดปริมาณการดื่ม โดยเฉพาะในผู้ที่ดื่มหนักหรือเคยมีอาการรุนแรงมาก่อน อาการเป็นได้นานเป็นสัปดาห์

- ชัก โดยอาจมีอาการหมดสติ หรือลักษณะพฤติกรรมแปลกประหลาด ซึ่งอาการชักจากภาวะถอนสุรามักเกิดภายใน 12 - 48 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม

- อาการประสาทหลอน ซึ่งคือการได้ยินเสียง เห็นภาพ รู้สึกทางผิวหนัง ได้กลิ่น หรือได้รับรสของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงตรงนั้น ชนิดที่พบบ่อยที่สุดในภาวะถอนสุรา คือ อาการเห็นภาพหลอน

- ภาวะเพ้อสับสนจากการถอนสุรา (delirium tremens) เป็นอาการที่รุนแรงที่สุด โดยมีอาการดังนี้

- ประสาทหลอน

- สับสนวัน เวลา สถานที่ และบุคคล

- กระวนกระวายมาก

- ตัวสั่นควบคุมไม่ได้

- หัวใจเต้นเร็วมาก ความดันโลหิตสูง

- มีไข้

- เหงื่อแตก

หากมีอาการรุนแรง ให้มาพบแพทย์เพื่อรักษาทันที เพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา ส่วนในผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เช่นกัน

มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับอาการถอนสุราหรือไม่

 

แพทย์มักจำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์เพิ่มเติมเพื่อตรวจดูว่ามีโรคหรือความผิดปกติอื่นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น

- ตรวจเลือด

- ตรวจปัสสาวะ

- ส่ง CT scan บริเวณศีรษะ

- เจาะตรวจน้ำไขสันหลัง

 

การรักษาอาการถอนสุรามีวิธีอย่างไร

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยหากอาการไม่รุนแรง ก็สามารถกินยาดูแลรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้ แต่การจะทำเช่นนี้ ผู้ป่วยควรจะเข้าได้กับเงื่อนไขดังนี้

- มีญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นเวลา 3-5 วัน เพื่อคอยดูให้แน่ใจว่าอาการไม่ได้แย่ลง

- สามารถมาตรวจตามนัดได้

- ไม่ได้กำลังตั้งครรภ์ ไม่มีโรคประจำตัว

- ไม่มีปัญหาการใช้สารเสพติดอื่นๆ

- ไม่เคยมีอาการถอนสุราชนิดรุนแรงในอดีต

หากผู้ป่วยไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น หรือมีอาการรุนแรง มักจะได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการถอนสุราทุกคนควรได้รับวิตามินรวมด้วย โดยเฉพาะ วิตามิน บี 1 และ โฟลิก

หลังจากนั้น แพทย์ หรือพยาบาล มักส่งตัวผู้ป่วยเข้าโปรแกรมบำบัดผู้มีปัญหาการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์

(แปลและเรียบเรียงจาก https://www.uptodate.com/contents/alcohol-withdrawal-the-basics)

 

เครดิต :   อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์

Tel : 089-1690911 , 083-0949242 หรือติดต่อเบอร์สำรอง 086-3329288 LineID : ritsri และ Email : paputking@yahoo.com

เชื่อมั่นในตนเอง