Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID : @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :  ritsri   

 

   

คอร์สใจเย็น   ควบคุมอารมณ์-ความคิดได้

สำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่ ที่ควบคุมอารมณ์-ความคิด ตัวเองไม่ค่อยได้

( ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน , ไม่มีการใช้ยา ใดๆ ทั้งสิ้น)   

 

 

สามารถเลือก เรียนออนไลน์ หรือ เรียนที่สถาบัน

 

 

           การควบคุมอารมณ์ไม่ได้  มีหลายแบบ  แต่ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 แบบ  คือ  แบบแนวแสดงออกแข็งกร้าว  กับ  แบบอ่อนไหว

-  แบบแข็งกร้าว   เช่น  หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย อารมณ์รุนแรง โกรธรุนแรง 

-  แบบอ่อนไหว   เช่น  เสียใจง่าย  เศร้าง่าย น้อยใจง่าย  ร้องไห้ง่าย

         

              การควบคุมความคิดไม่ได้  คือ   มีการคิดวนตลอดเวลา  หยุดคิด-หยุดวิตกกังวล-หยุดเครียด ไม่ได้   คิดเรื่องเดิมวนไปวนมาตลอดเวลา

 

 

   คอร์สนี้มุ่งสอนเพื่อให้ท่านเป็นคนใจเย็น สุขุม ควบคุมอารมณ์-ความคิดได้

 

 

กลุ่มอาการ ที่เรารับดูแลสอน เช่น

 • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่หงุดหงิดง่าย  โกรธง่าย  
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่อารมณ์รุนแรง  โกรธรุนแรง
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ มีอารมณ์แปรปรวน 
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ เสียใจง่าย - เศร้าง่าย - น้อยใจง่าย 
 • เด็ก/ผู้ใหญ่  อารมณ์อ่อนไหวง่าย
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่มักคิดเรื่องเดิมวนไปวนมาตลอดเวลา
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่หยุดคิด-หยุดวิตกกังวล-หยุดเครียด ไม่ได้
 • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่ควบคุมอารมณ์-ความคิด ตนเองไม่ได้ บ่อยๆ

 สิ่งที่สอน / เป้าหมาย

 • สอนวิธีให้รู้จักการควบคุม อารมณ์ ความคิด สติ ตนเอง  
 • เราใช้เทคนิคการสอนโดยจิตวิทยา เพื่อเปลี่ืยนนิสัยให้เป็น คนใจเย็น คนสุขุม มีอารมณ์-ความคิดเป็นปกติมากขึ้น
 • สอนเทคนิคการลดความผันผวนของอารมณ์ 
 • สอนเทคนิคในการควบคุมความคิด  หยุดการคิดวน-หยุดการวิตกกังวล-หยุดการเครียด  

 

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน   สามารถเลือกเรียนออนไลน์ หรือ เรียนที่สถาบัน

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

 *ในกรณีสนใจเรียนเดี่ยว ที่สถาบัน  6000 บาท/เดือน

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)